تاریخ های مهم
پوستر همایش
پوستر همایش
ثبت نام
زمان باقی مانده
زمان باقی مانده تا شروع کنفرانس
 • 00

  days

 • .
 • 00

  hours

 • :
 • 00

  minutes

 • :
 • 00

  seconds

ورود کاربران

                     

از آنجا که این ضرورت در تخصص هایی چون علوم انسانی، روانشناسی،علوم اجتماعی به عنوان سکان تحول اداری و سازمانی محسوس تر بوده و علوم انسانی،روانشناسی و علوم اجتماعی نقشی بنیادین در تحقق یک نظام فکری منسجم و تمدن ساز دارد، این تحولات چه درون زا ومبتنی برفعاليت های تحقيق و توسعه داخلی باشد و چه با منشأ خارجی و برون زا تلقی شود، مستلزم مديريت بر فرآيند انتقال و توسعه می باشد. از این رو برگزاری هفتمین کنفرانس بین المللی علوم انسانی،روانشناسی وعلوم اجتماعی با هدف گسترش دانش وانتشار یافته های نو و بدیع در زمینه های مختلف علوم انسانی،روانشناسی و علوم اجتماعی با بهره گیری از تجارب ارزشمند گذشته، اساتید دانشگاههای معتبر ایران،جهان و نهادهای علمی پژوهشی، فرصتی مناسب جهت تبادل اطلاعات و ارائه ی یافته های پژوهشی نوین و گردهم آوردن صاحب نظران، انديشمندان، دانشگاهيان، سياستگذاران ومديران، سازمان هاي ذيربط و علاقه مند، متخصصان و علاقه مندان مباحث علوم انسانی،روانشناسی و علوم اجتماعی می باشد.

ادامه مطلب....

حامیان