تاریخ های مهم
پوستر همایش
پوستر همایش
ثبت نام
زمان باقی مانده
زمان باقی مانده تا شروع کنفرانس
 • 00

  days

 • .
 • 00

  hours

 • :
 • 00

  minutes

 • :
 • 00

  seconds

ورود کاربران

                                            هزینه ثبت نام غیر حضوری، شامل دریافت پکیج کنفرانس و گواهینامه پذیرش مقاله می باشد.

  هزینه هر مقاله اضافی به شرط یکسان بودن نویسنده مسئول120 هزارتومان می باشد.

  هزینه حضور در کنفرانس برای هرنویسنده همکار 200$ می باشد.

  هزینه ثبت نام حضوری، شامل حضور در کنفرانس، پذیرایی نهار و 2 وعده میان وعده، دریافت پکیج کنفرانس و دریافت گواهینامه حضور در کنفرانس +گواهینامه پذیرش مقاله می باشد.

حامیان