تاریخ های مهم
پوستر همایش
پوستر همایش
ثبت نام
زمان باقی مانده
زمان باقی مانده تا شروع کنفرانس
 • 00

  days

 • .
 • 00

  hours

 • :
 • 00

  minutes

 • :
 • 00

  seconds

ورود کاربران

                                                        

 علوم انسانی عامل پيشرفت کشورهای توسعه يافته در راستای تحقق اهداف، برنامه ها و نیاز به کار علمی در ابعاد مختلف آن درسطح بین الملل می باشد. امروزه این علوم نقش اساسی در موفقیت، پیشرفت و دستیابی به اهداف مهم کشورهای دنیا، سازمان ها و بهبود زندگی مردم در ابعاد مختلف ايفا می نمايد. لذا استفاده از نظريات و تخصص جامعه نخبگان دانشگاهي مدیریت و علوم انسانی براي برنامه ريزي جهت تقويت زمینه های مختلف علوم انسانی و بکارگیری یافته های جدید جهت بومی سازی و بکارگیری این تحقیقات، در جهان یک نیاز مهم میباشد.

از آنجا که این ضرورت در تخصص هایی چون علوم انسانی، روانشناسی،علوم اجتماعی به عنوان سکان تحول اداری و سازمانی محسوس تر بوده و علوم انسانی،روانشناسی و علوم اجتماعی نقشی بنیادین در تحقق یک نظام فکری منسجم و تمدن ساز دارد، این تحولات چه درون زا ومبتنی برفعاليت های تحقيق و توسعه داخلی باشد و چه با منشأ خارجی و برون زا تلقی شود، مستلزم مديريت بر فرآيند انتقال و توسعه می باشد. از این رو برگزاری هفتمین کنفرانس بین المللی علوم انسانی،روانشناسی وعلوم اجتماعی با هدف گسترش دانش وانتشار یافته های نو و بدیع در زمینه های مختلف علوم انسانی،روانشناسی و علوم اجتماعی با بهره گیری از تجارب ارزشمند گذشته، اساتید دانشگاههای معتبر ایران،جهان و نهادهای علمی پژوهشی، فرصتی مناسب جهت تبادل اطلاعات و ارائه ی یافته های پژوهشی نوین و گردهم آوردن صاحب نظران، انديشمندان، دانشگاهيان، سياستگذاران ومديران، سازمان هاي ذيربط و علاقه مند، متخصصان و علاقه مندان مباحث علوم انسانی،روانشناسی و علوم اجتماعی می باشد.

برگزاري اين کنفرانس امكان تبادل نظر و ايجاد ارتباط علمي با دانشگاهها و مراكز تخصصي کشور و جهان درزمينه مفاهيم مشترك علوم انسانی، روانشناسی و علوم اجتماعی و ساير موضوعات مرتبطبا محورهای کنفرانس را فراهم می سازد. بر اين اساس، دبیرخانه هفتمین کنفرانس بین المللی علوم انسانی،روانشناسی وعلوم اجتماعی با افتخار از تمامي متخصصان،كارشناسان، دانشجویان، پژوهشگران و دانشمندان مراكز علمي، تحقيقاتي و مسئولان اجرایی دعوت مي نماید مقالات خود را که حاوی جدیدترین دستاوردهای علمی و پژوهشی درمحورهای اصلی کنفرانس و یا زمینه های مرتبط می باشد، به صورت فردی و یا با مشارکت گروهی به دبیرخانه کنفرانس ارسال نمایند. علاوه بر این، علاقمندان به این حوزه میتوانند بدون ارائه مقاله، به عنوان شرکت کننده آزاد از این رویداد علمی استفاده کنند.

حامیان